Vineri 7 octombrie 2022

Teofania - Sărbătoarea Botezului Domnului

Teofania - Sărbătoarea Botezului Domnului
Icoană: Teofania - Sărbătoarea Botezului Domnului

   Teofania este sărbătoarea care dezvăluie lumii Preasfânta Treime, prin Botezul Domnului (Matei 3: 13-17; Marcu 1: 9-11; Luca 3: 21-22). Dumnezeu Tatăl a grăit din Cer despre Fiul, Fiul a fost botezat de Sfântul Ioan Înaintemergătorul, iar Duhul Sfânt S-a pogorât peste Fiul, sub forma unui porumbel. Din cele mai vechi timpuri, această sărbătoare a fost numită Ziua Luminării şi Sărbătoarea Luminilor, deoarece Dumnezeu este lumină şi a venit să-i lumineze pe „cei care stăteau în întuneric” şi „în umbra morţii” (Matei 4: 16), pentru a mântui omenirea căzută.

   În Biserica străveche era obiceiul de a fi botezaţi catehumenii, la Vecernia Teofaniei, astfel încât Botezul apare ca iluminare duhovnicească a omenirii.

   Originea Sărbătorii Teofaniei ne duce în vremurile apostolice şi este menţionată în Constitutio Apostolica (Cartea V: 13). Din secolul al II-lea, avem mărturia Sfântului Clement al Alexandriei cu privire la sărbătorirea Botezului Domnului şi a Vecerniei nopţii dinainte de această Sărbătoare.

   Există un dialog din secolul al III-lea privind slujba Teofaniei, dintre Sfântul Mucenic Ipolit şi Sfântul Grigorie Făcătorul de Minuni. În secolele următoare, din secolul al IV-lea şi până în al IX-lea, toţi marii Părinţi ai Bisericii: Grigorie Teologul, Ioan Gură de Aur, Ambrozie al Milanului, Ioan Damaschinul au comentat despre Sărbătoarea Teofaniei.

   Călugării Iosif Studitul, Teofan şi Bizantios au compus muzică liturgică pentru această Sărbătoare, care se face auzită la slujbele ortodoxe chiar şi astăzi. Sfântul Ioan Damaschinul a spus că Domnul a fost botezat, nu pentru că El Însuşi avea nevoie de curăţire, ci spre „îngroparea păcatului omenesc, prin apă”, pentru a împlinirea legii, pentru dezvăluirea tainei Preasfintei Treimi şi, în final, pentru a sfinţi „natura apei” şi a ne oferi chipul şi exemplul botezului.

   La Sărbătoarea Botezului lui Hristos, Sfânta Biserică ne proclamă credinţa în cea mai sublimă taină, de neînţeles pentru mintea omenească, a Unui Dumnezeu în Trei Persoane. Ne învaţă să mărturisim şi să slăvim Preasfânta Treime, Una în Fiinţă şi Nedespărţită. Ea expune şi răstoarnă erorile învăţăturilor vechi care încercau să-L prezinte, pe Creatorul lumii, prin raţiune şi în termeni omeneşti.

   Biserica arată necesitatea botezului pentru credincioşi, în Hristos, şi ne inspiră cu un sentiment de recunoştinţă profundă pentru iluminarea şi curăţirea naturii noastre păcătoase. Biserica învaţă că mântuirea şi curăţirea noastră de păcate sunt posibile numai prin puterea harului Duhului Sfânt, de aceea este necesar să păzim aceste daruri preţioase ale harului Sfântului Botez, păstrând curat acest dar scump, "căci, câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat” (Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel 3:27).

   În ziua Teofaniei, 6 ianuarie, toate alimentele sunt permise, chiar dacă sărbătoarea cade într-o zi de miercuri sau vineri.

*********
/ spre slava lui Dumnezeu – traducere şi adaptare Lăcaşuri Ortodoxe – 2022

Lăcaşuri Ortodoxe (spre pagina principală)

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Orice sumă ca ajutor poate fi depusă prin mandat poștal.

Adresa: Mânăstirea Halmyris, Murighiol, Tulcea, România
Pr. Stareț Iov (Ion Archiudan)

Mai multe informații puteți afla pe

www.ManastireaHalmyris.ro și www.SfintiiEpictetSiAstion.ro

Transmisiuni în direct

Vă anunţăm noutăţile