Joi 25 august 2022

Soborul Sfinţilor Georgieni

Soborul Sfinţilor Georgieni

   Oricine cercetează istoria Georgiei şi comorile hagiografice care atestă credinţa naţiunii georgiene, devine convins că Georgia Cerească - Soborul Sfinţilor Georgieni, care se roagă Domnului în Împărăţia Cerească, într-un singur glas - se bucură de o slavă nesfârşită. Nu se ştie câţi s-au curăţit, de păcatele lor pământeşti, prin războiul nemilos cu duşmanul lui Hristos, sau câţi şi-au curăţit sufletele în chiliile recineîncălzite, prin rugăciune, post şi nevoinţe ascetice.

   Numai lui Dumnezeu Îi sunt cunoscute numele acelor asceţi uitaţi de istorie, care, prin nevoinţele lor umile, au schimbat neobosiţi viitorul Bisericii şi al Poporului Georgiei.

   Sfântul Gheorghe din Sfântul Munte scria: „Din momentul în care L-am cunoscut pe Singurul Dumnezeu Adevărat, nu L-am negat niciodată şi nici poporul nostru nu a cedat vreodată ereziei”.

   O hotărâre a Sinodului Bisericii din Ruisi-Urbnisi afirmă: „Nu ne vom depărta de tine, Biserică Sobornicească, ce ne-ai scăldat în sfinţenie, şi nici nu te vom trăda, mândria noastră - Ortodoxie - căreia totdeauna i-am fost credincioşi, pentru că am fost dăruiţi cu cinstea de a te cunoaşte, martora Adevărului Însuşi!”. Această relaţie cu Ortodoxia este piatra de temelie a vieţii fiecărui credincios georgian.

   Este imposibil de amintit numele tuturor acelor creştini crescuţi din Biserica Pământească a Georgiei până la Ceruri, cu atât mai puţin să fie amintite toate faptele evlavioase pe care le-au săvârşit. Pentru aceasta, ziua de 11 decembrie a fost stabilită aparte pentru cinstirea nu doar a sfinţilor ale căror vieţi sunt cunoscute de noi, ci şi a celor aproape alţi trei sute, ale căror nume, dar nu şi istorii, s-au mai păstrat.

   Cei mai mulţi dintre oamenii poporului georgian poartă numele unui sfânt cinstit în această zi, şi-i cer Sfântului să intervină înaintea Domnului, în numele lor.

*********
/ spre slava lui Dumnezeu – traducere şi adaptare Lăcaşuri Ortodoxe – 2022/

Lăcaşuri Ortodoxe (spre pagina principală)

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Orice sumă ca ajutor poate fi depusă prin mandat poștal.

Adresa: Mânăstirea Halmyris, Murighiol, Tulcea, România
Pr. Arhim. Stareț Iov (Ion Archiudean)

Mai multe informații puteți afla pe

www.ManastireaHalmyris.ro și www.SfintiiEpictetSiAstion.ro

Transmisiuni în direct

Vă anunţăm noutăţile