Sâmbãtã 31 decembrie 2022

Sfinţii Vavila, Timotei şi Agapie

Harta veche a Siciliei, unde au slujit Sfinţii Vavila, Agapie şi Timotei
Harta veche a Siciliei, unde au slujit
Sfinţii Vavila, Agapie şi Timotei

   Sfântul nostru Părinte Vavila era din Răsărit, fiind născut din părinţi nobili, iubitori de Dumnezeu, în renumita cetate a Teoupolis-ului (Antiohia). El a fost crescut în frica de Dumnezeu şi a învăţat Sfintele Scripturi care îl duc mai repede pe om la Dumnezeu. 

   Iubindu-L pe Dumnezeu, din fragedă vârstă, a început să dispreţuiască cele lumeşti. După ce părinţii săi au murit, el şi-a împărţit averea, săracilor, văduvelor şi orfanilor. Scăpând astfel de toate necazurile şi grijile vieţii, a urcat pe un munte şi a vieţuit în tăcere, având cu el doi ucenici: Agapie şi Timotei. A devenit preot şi a cinstit cum se cuvine chemarea la preoţie. După aceasta, s-a retras de acolo şi a plecat la Roma.

   Pentru că acei însetaţi de sânge greci de acolo urmăreau să-l dea pe mâna guvernatorilor, Sfântul a pornit către Roma şi a mers pe Insula Sicilia, cu cei doi ucenici ai săi, petrecând mult timp acolo şi aducând mulţi necredincioşi la cunoaşterea lui Dumnezeu, cu ajutorul harului Duhului Sfânt, Care sălăşluia în el.

   Precum o cetate aflată pe munte nu poate fi ascunsă, conform cuvintelor Evangheliei, la fel şi cel binecuvântat nu a putut rămâne ascuns înaintea conducătorului Siciliei. Prin urmare, acela i-a arestat, pe el şi pe cei doi ucenici ai săi, şi imediat văzându-i mărturisindu-L cu îndrăzneală pe Hristos ca pe Adevăratul Dumnezeu, mai întâi i-a bătut atât de crunt, încât trupurile le ajunseseră cu totul vinete, iar mai apoi, le-a ordonat soldaţilor să-i chinuiască şi să-i poarte în jurul cetăţii. Aceasta s-a şi întâmplat, mai întâi pentru ca prin această pedeapsă să se provoace teamă în Sicilia şi, mai apoi, pentru a-şi putea vărsa patima şi furia pe care le simţea faţă de aceşti Sfinţi.

   Sfinţii Mucenici au fost întăriţi de Dumnezeu în timpul chinurilor, cu toată nădejdea şi cu nerăbdare aceştia aşteptând cele bune şi veşnice. A doua zi, Sfinţii au fost înjunghiaţi cu cuţite, iar trupurile lor au fost aruncate în foc. Cu toate acestea, focul nu le-a transformat în cenuşă, ele rămânând nevătămate. Drept urmare, unii creştini le-au luat şi le-au îngropat cu cinste, pe Insula Sicilia. Sfinţii Vavila, Agapie şi Timotei sunt cinstiţi în mod aparte în ziua de 24 ianuarie, în fiecare an.

*********
/ spre slava lui Dumnezeu – traducere şi adaptare Lăcaşuri Ortodoxe – 2022

Lăcaşuri Ortodoxe (spre pagina principală)

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Orice sumă ca ajutor poate fi depusă prin mandat poștal.

Adresa: Mânăstirea Halmyris, Murighiol, Tulcea, România
Pr. Arhim. Stareț Iov (Ion Archiudean)

Mai multe informații puteți afla pe

www.ManastireaHalmyris.ro și www.SfintiiEpictetSiAstion.ro

Transmisiuni în direct

Vă anunţăm noutăţile