Luni 3 octombrie 2022

Sfântul Mina din Sinai

Sfântul MIna din Sinai /  Scara
Din "Scara" / despre Sfântul MIna din Sinai

   Sfântul Cuvios Mina din Sinai a vieţuit pe calea ascetismului timp de cincizeci şi nouă de ani, într-o mânăstire din Sinai, unde s-a mutat cu pace la Domnul, în a doua jumătate a secolului al VI-lea. Din sfintele sale moaşte a izvorât mir, aceasta arătându-se la trei zile de la trecerea sa la cele veşnice.

   Sfântul Ioan Scărarul vorbeşte despre acest om minunat, în cartea sa "Scara" (4:34), unde îl înfăţişează ca model de binecuvântată şi pururea pomenită ascultare. El notează despre acesta:

   "Domnul nedorind să mă lipsească de rugăciunea unui Sfânt Părinte din această mănăstire, cu o săptămână înainte de plecarea mea El l-a luat la Sine pe un om minunat numit Mina, care era al doilea sub stareţ şi vietuise cincizeci şi nouă de ani în obşte, împlinind tuturor diferite slujiri.

   În a treia zi după adormirea acestui om sfânt, când săvârşeam rânduiala obişnuită pentru el, dintr-o dată întregul loc în care sfântul se odihnea s-a umplut de bun miros. Apoi, mai marele ne-a lăsat să descoperim sicriul în care fusese aşezat, iar când s-a făcut aceasta, am văzut cu toţii că mirul frumos mirositor curgea ca două fântâni din scumpele sale picioare.

   Atunci, acel învăţător a spus tuturor: Uitaţi! Sudoarea nevoinţelor sale a fost adusă ca mir lui Dumnezeu şi cu adevărat primită. Părinţii acelui loc ne-au vorbit despre multe biruinţe ale acestui prea-evlavios Mina şi, între altele, următoarele: odată, stareţul a vrut să-i încerce răbdarea dată lui de Dumnezeu. Seara, Mina a venit la chilia stareţului şi a făcut o plecăciune înaintea stareţului, şi făcând plecăciunea, i-a cerut ca de obicei să-i dea poruncă. Dar stareţul l-a lăsat aplecat la pământ până la ceasul slujbei şi abia atunci l-a binecuvântat şi, după ce l-a mustrat pentru că fusese prea iubitor de sine şi nerăbdător, i-a poruncit să se ridice.

   Omul sfânt ştia că Mina va răbda toate acestea cu curaj şi, prin urmare, făcuse această scenă numai spre lămurirea tuturor. Un ucenic al Sfântului Mina a confirmat ceea ce ni s-a zis, adăugând: eu am fost curios să ştiu dacă îl răpise somnul cât timp a stat plecat înaintea stareţului. Dar m-a asigurat că, în timp ce stătea la pământ, rostise în inimă întreaga Psaltire".

   Sfântul Cuvios Mina din Sinai este cinstit în mod aparte în data de 5 ianuarie.

*********
/ spre slava lui Dumnezeu – traducere şi adaptare Lăcaşuri Ortodoxe – 2022 

Lăcaşuri Ortodoxe (spre pagina principală)

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Orice sumă ca ajutor poate fi depusă prin mandat poștal.

Adresa: Mânăstirea Halmyris, Murighiol, Tulcea, România
Pr. Arhim. Stareț Iov (Ion Archiudean)

Mai multe informații puteți afla pe

www.ManastireaHalmyris.ro și www.SfintiiEpictetSiAstion.ro

Transmisiuni în direct

Vă anunţăm noutăţile