Marþi 14 martie 2023

Sfântul Mihail din Vurla

Sfântul Nou Mucenic Mihail din Vurla
Sfântul Mihail din Vurla

   Sfântul Nou Mucenic Mihail s-a născut în Vurla, în Asia Mică. El se ocupa, la tinereţea sa, pe când avea 18 ani, cu vasele din cupru, vânzându-le. A fost, însă, înşelat de un angajator turc, încât a ajuns să se lepede de credinţa în Hristos. Renunţarea sa a avut loc în prima sâmbătă a Postului Mare.

   Mai târziu, venind Paştele, Mihail i-a auzit într-o cafenea pe colegii săi şi pe toţi creştinii cum sărbătoreau ziua purtătoare de lumină şi intonau cu emoţie şi bucurie îndrăgitul imn „Hristos a Înviat…”. Atunci, el şi-a dat seama de răul pe care îl făcuse, pocăindu-se în sine pentru acea nebunie nesăbuită. Drept urmare, şi-a abandonat slujba la care se angajase şi a cântat cu ceilalţi: „Hristos a Înviat....”

   Dar, când cei de faţă l-au auzit, l-au oprit şi au spus: „Nu este potrivit ca un musulman să rostească cuvinte potrivite doar creştinilor”. Atunci, Mihail a răspuns: „Mâine vei vedea ce voi deveni”. În dimineaţa zilei următoare, a mers la judecător şi i-a zis: „Dacă cineva a fost înşelat luându-i-se aurul şi primind plumb, este drept ca el să se întoarcă asupra mai marelui şi să-şi ia înapoi aurul, odată ce schimbul a fost incorect şi a avut loc, cu înşelăciune, fără ca el să ştie?". Judecătorul a răspuns: „Da”. Apoi, Mucenicul lui Hristos a continuat: „Atunci, luaţi plumbul pe care mi l-aţi dat, şi anume religia voastră, şi eu îmi voi lua înapoi aurul pe care vi l-am dat - sfânta credinţă a părinţilor mei”. Cu asemenea dreptate, Mihail L-a mărturisit pe Hristos, Dumnezeu Atotputernic, în faţa judecătorului musulman şi a tuturor celor care stăteau în jurul lui.

   Întrucât toţi s-au mirat de curajul lui, au început să-l măgulească, îmbiindu-l cu daruri preţioase. Mai mult, au comentat la adresa creştinilor, lăudându-l pe Mahomed ca pe un mare profet. Dar când au văzut că Mucenicul rămânea nemişcat în credinţa ortodoxă, l-au aruncat în închisoare, până la o a doua judecată. Două zile mai târziu, Sfântul a apărut din nou în faţa judecătorului. După ce Mihail L-a mărturisit pe Hristos ca pe Adevăratul Dumnezeu, el a fost condamnat la moarte. Deşi era dus la locul de execuţie, s-a arătat vesel şi bucuros. În acelaşi timp, le cerea iertare creştinilor care se adunaseră acolo. Apoi, şi-a aplecat capul şi a fost ucis prin sabie, primind de la Hristos cununa nestricăcioasă a muceniciei. Aceasta se întâmpla în anul 1772.

   Sfintele moaşte ale Sfântului Mihail au rămas neîngropate, timp de trei zile. În acel timp, ele s-au făcut albe ca zăpada. După aceea, au fost aruncate în mare, dar au fost aduse la uscat, ajungând lângă o aşezare numită Fenicia. Un grup de creştini care se întâmplase acolo, au văzut sfintele moaşte cu cinstitul său cap. Ei le-au luat cu cuvioşie şi le-au dus la Biserica Sfintei Fotini, în Smirna, unde au fost îngropate, cu cinste. Sfântul Mihail din Vurla este cinstit în mod aparte în ziua de 16 aprilie.

   Pentru rugăciunile acestui Sfânt Mucenic Mihail, să ne facem şi noi vrednici de Împărăţia Cerurilor! Amin.

*********
/ spre slava lui Dumnezeu – traducere şi adaptare Lăcaşuri Ortodoxe – 2023

Lăcaşuri Ortodoxe (spre pagina principală)

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Orice sumă ca ajutor poate fi depusă prin mandat poștal.

Adresa: Mânăstirea Halmyris, Murighiol, Tulcea, România
Pr. Arhim. Stareț Iov (Ion Archiudean)

Mai multe informații puteți afla pe

www.ManastireaHalmyris.ro și www.SfintiiEpictetSiAstion.ro

Transmisiuni în direct

Vă anunţăm noutăţile