Luni 24 octombrie 2022

Sfântul Mihail din Klops, cel Nebun pentru Hristos

Sfântul Mihail din Klops, cel Nebun pentru Hristos
Sfântul Mihail din Klops, cel Nebun pentru Hristos

   Fericitul Mihail din Klops a fost de viţă nobilă, rudă a Marelui Prinţ Dimitrie al Donului (1363-1389). El şi-a asumat calea nebuniei pentru Hristos, fugind astfel de lauda oamenilor. Părăsind Moscova îmbrăcat în zdrenţe, a ajuns la Mânăstirea Klops, lângă Novgorod.

   Nimeni nu a înţeles cum a intrat în chilia încuiată a Ieromonahului Macarie, care tămâia chiliile în timpul celei de-a noua cântări a Canonului. Un bărbat în veşmânt monahal stătea acolo, la lumânare, copiind Faptele Sfinţilor Apostoli. După sfârşitul Utreniei, egumenul a venit cu unii dintre fraţi şi l-a întrebat pe străin, cine era şi cum îi era numele. Dar el a răspuns, doar repetând întrebările lor, nedezvăluindu-şi originea.

   În biserică, străinul cânta la cor şi citea Apostolul, citind de asemenea Vieţile Sfinţilor, la mese. Toţi cei care ascultau erau mişcaţi de frumuseţea şi puterea duhovnicească a citirii sale. La Sărbătoarea Schimbării la Faţă a Domnului, Mânăstirea Klops a fost vizitată de Prinţul Constantin Dimitrievici (fiul Marelui Prinţ Dimitrie al Donului).

   După împărtăşire, acela a mers în trapeză, cu prinţesa, în timp ce străinul necunoscut citea din Cartea lui Iov. Auzind lectura, Prinţul s-a apropiat de citeţ şi l-a privit. Apoi, s-a înclinat înaintea lui, spunându-i rudei sale, Mihail Maximovici, pe nume. Cel nebun pentru Hristos a răspuns: „Numai Creatorul mă cunoaşte, şi ştie cine sunt”, însă a confirmat că numele său era Mihail.

   Sfântul Mihail avea să dea curând exemplu fraţilor, prin toate nevoinţele sale. El a vieţuit la Mânăstirea Klops timp de patruzeci şi patru de ani, istovindu-şi trupul cu munca, privegherea şi tot felul de înfrânări, primind de la Domnul darul vederii duhovniceşti.

   El denunţa viciile oamenilor, fără să se teamă de puternicii acestei lumi. A prezis naşterea Marelui Prinţ Ivan al III-lea, pentru 22 ianuarie 1440, şi capturarea lui la Novgorod. El l-a acuzat pe Prinţul Dimitrie Şemiaka, pentru că l-a orbit pe fratele său Marele Prinţ Vasile cel Întunecat (1425-1462).

   Într-un loc nisipos, Sfântul Mihail a făcut să izvorască apă, scriind pe jos: „Paharul mântuirii voi lua (Psalm 115: 4); lasă să răsară izvor-nesecat în acest loc”. Iar într-o perioadă de foamete, rezerva de pâine a mânăstirii nu s-a împuţinat, deşi le-au fost împărţite cereale din belşug celor flămânzi.

  Sfântul s-a mutat la Domnul, în ziua de 11 ianuarie 1453.


*********
/ spre slava lui Dumnezeu – traducere şi adaptare Lăcaşuri Ortodoxe – 2022 

Lăcaşuri Ortodoxe (spre pagina principală)

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Orice sumă ca ajutor poate fi depusă prin mandat poștal.

Adresa: Mânăstirea Halmyris, Murighiol, Tulcea, România
Pr. Arhim. Stareț Iov (Ion Archiudean)

Mai multe informații puteți afla pe

www.ManastireaHalmyris.ro și www.SfintiiEpictetSiAstion.ro

Transmisiuni în direct

Vă anunţăm noutăţile