Marþi 25 octombrie 2022

Sfântul Martinian de la Beloezersk (Lacul Alb)

Sfântul Martinian de la Beloezersk (Lacul Alb)
Sfântul Martinian de la Beloezersk (Lacul Alb)

   Sfântul Martinian de la Beloezersk (Lacul Alb), în lume Mihail, s-a născut în anul 1370 în satul Berezniko, nu departe de Mânăstirea Sfântului Chiril. La vârsta de treisprezece ani, îşi părăsea părinţii şi se îndrepta în ascuns către Sfântul Chiril de la Beloezersk (9 iunie), pe care mulţi îl descriau ca fiind un mare ascet.

   Tânărul Martinian a început cu sârg să-şi urmeze învăţătorul, cu care a vieţuit în ascultare deplină. La mânăstire, a studiat lectura şi scrierea şi, cu binecuvântarea Sfântului Chiril, s-a ocupat de copierea cărţilor. În timp, Martinian a fost hirotonit diacon şi apoi ieromonah.

   După mutarea la Domnul a Sfântului Chiril (+1427), Martinian s-a retras într-o insulă pustie de pe Lacul Voja. Câţiva călugări s-au adunat, treptat, în jurul lui. Sfântul Martinian a întemeiat, pentru aceia, Biserica Schimbării la Faţă a Domnului şi a introdus o rânduială generală pentru vieţuitori. Dând curs cererilor insistente ale fraţilor Mânăstirii Terapont, el a consimţit să devină egumen al acelei mânăstiri şi a adus-o într-o stare îmbunătăţită.

   Sfântul Martinian a acordat sprijin duhovnicesc marelui Prinţ Vasile în dificilele sale vremuri, când vărul său prim Dimitrie Şemiaka încerca să răpească Tronul Moscovei. El a fost întotdeauna apărător al adevărului şi dreptăţii. Mai târziu, la cererea marelui Prinţ, Sfântul a acceptat să conducă Mânăstirea Sfântului Serghie de Radonej.

   În 1455, Sfântul Martinian a revenit în Mânăstirea Terapont. În ultimii săi ani de viaţă pământească, a fost bolnav, nemaireuşind să meargă, aşa încât fraţii erau cei care îl aduceau în biserică. El s-a mutat la Domnul la vârsta de 85 de ani. Sfintele sale moaşte au fost descoperite în anul 1514, iar acest eveniment este serbat pe 7 octombrie, ziua de cinstire specială a Sfântului fiind 12 ianuarie.


*********
/ spre slava lui Dumnezeu – traducere şi adaptare Lăcaşuri Ortodoxe – 2022 

Lăcaşuri Ortodoxe (spre pagina principală)

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Orice sumă ca ajutor poate fi depusă prin mandat poștal.

Adresa: Mânăstirea Halmyris, Murighiol, Tulcea, România
Pr. Stareț Iov (Ion Archiudan)

Mai multe informații puteți afla pe

www.ManastireaHalmyris.ro și www.SfintiiEpictetSiAstion.ro

Transmisiuni în direct

Vă anunţăm noutăţile