Vineri 17 martie 2023

Sfântul Ioan cel Nou din Ioanina, Croitorul din Epir

Sfântul Ioan cel Nou din Ioanina, în Epir
Sfântul Ioan cel Nou din Ioanina, Croitorul

   Sfântul Mucenic Ioan Kulikos s-a născut în ţinutul grecesc al Epirului, în Terovo, între oraşele Ioanina şi Arta. Părinţii lui au fost evlavioşi, dar a rămas orfan la o vârstă fragedă, aşa încât a pornit spre Constantinopol. Pe drum, s-a oprit la Trikala, unde a fost acuzat că ar fi apostaziat de la islam, de către unii turci de acolo. Cumva, a scăpat de această acuzaţie şi, cu cele lăsate de părinţii săi, şi-a construit un mic stand în bazarul Constantinopolului şi s-a ocupat cu meseria de croitor.

   Îi plăcea să lucreze, şi şi-a îndeplinit cu cinste toate îndatoririle, lucrarea lui având succes. Cu toate acestea, sufletul său nu tânjea după binecuvântările pământeşti, ci după Împărăţia Cerurilor.

   Sfântul Ioan a trăit în vremuri dificile. Constantinopolul se afla sub stăpânirea turcilor, iar creştinii erau supuşi opresiunilor. Mulţi comercianţi creştini au trecut la religia musulmană. Sfântul Ioan le-a reproşat trădarea faţă de Hristos, susţinând, de asemenea, neclintirea în credinţă. Apostaţii s-au umplut de ură faţă de Sfântul Ioan şi au încercat să-l distrugă. Sfântul cunoştea acest lucru, dar nu s-a temut. Era dispus să sufere pentru Hristos. Dorinţa lui după martiriu a primit răspuns, atunci când bărbaţii care îl acuzaseră în Trikala l-au văzut şi şi-au continuat acuzaţia, pe care el a negat-o vehement.

   În Sfânta şi Marea Vineri, a mers la Părintele său duhovnicesc şi a cerut binecuvântare să urmeze calea martiriului. Preotul l-a sfătuit pe tânăr să se cerceteze pe sine şi să se pregătească prin post şi rugăciune, astfel încât la momentul chinurilor să nu se lepede de Hristos. Sfântul Ioan s-a rugat cu aprindere Domnului, să-l întărească. În noaptea Sfintei şi Marii Sâmbete, s-a văzut într-un vis, stând într-un cuptor aprins şi aducând cântări de laudă Domnului. Cugetând la această viziune, ca la un semn că era timpul să se îndrepte către martiriu, Sfântul Ioan s-a împărtăşit şi a cerut binecuvântarea preotului.

   Când Sfântul Ioan a ajuns în piaţă, comercianţii au început să-i reproşeze că ar fi promis că se va lepăda de Hristos, dar că nu-şi ţinuse cuvântul. Drept răspuns, Mucenicul Ioan a declarat că este creştin şi că nu a renunţat niciodată şi nici nu va renunţa la Hristos. Apoi, a urcat într-un minaret şi a început să cânte „Hristos a Înviat!” - devreme ce era Paştele - iar vocea lui răsuna în întregul oraş. L-au condamnat, pe Mucenic, să fie ars de viu, chiar în acea zi.

   Sfântul Ioan şi-a primit sentinţa, cu bucurie. Când îl duceau la rugul aprins, el a intrat cu îndrăzneală în mijlocul flăcărilor. Un vecin al locului, care se temea ca nu cumva să-i ardă propria casă, a ordonat să se stingă imediat focul, aşa încât l-au scos pe Ioan pe jumătate ars. Au aprins un alt foc, în altă parte, dar Ioan a alergat, de asemenea, spre el, pentru a se arunca în flăcări. Cu toate acestea, grecii i-au mituit pe chinuitori, să-l ucidă degrabă, prin decapitare, astfel încât să nu sufere atât de mult. L-au decapitat, pe Ioan, cu sabia, în ziua de 18 aprilie 1546. Apoi, au aruncat capul şi trupul Mucenicului, în foc.

   Creştinii au strâns sfintele sale moaşte, cât a mai rămas, din foc, şi le-au îngropat, cu cinste, în oraş. Capul său se află, în prezent, în Mânăstirea Varlaam, de pe Meteora. Mai există, de asemenea, o mică parte din sfintele sale moaşte, în Mânăstirea Panaghia Eleusa, şi o icoană a sa, în Mânăstirea Filantropos, ambele pe o insulă din Lacul Ioanina (foto).

Insula de pe Lacul Ioanina
Insula de pe Lacul Ioanina

Imn de laudă, Sfântului Mucenic Ioan cel Nou*
De Sfântul Nicolae Velimirovici

Ioan cel Priceput, cu meşteşugul cinstit,
Cu suflet luminos, asemenea unui munte de aur,
Prin învăţătura lui Hristos, minunat luminat,
Se roagă lui Dumnezeu, să-l încununeze cu suferinţe:
O, Biruitorule Hristos, Care pentru mine ai fost răstignit,
Din întunericul păcatului curăţeşte-mă, prin suferinţe!
Slava cea ruşinoasă a lepădării, mie, nu mi-o da,
Ci încununează-mă cu suferinţa celor răbdători ai Tăi.
Pregăteşte-mă suferinţei, cu Duhul tău Cel Sfânt,
Şi lasă chinurile, să vină la mine,
Iar Tu, Maica lui Dumnezeu, a Milei Nesfârşite
Care sub cinstita Cruce a Fiului Tău ai stat,
Roagă-te pentru mine, la vremea suferinţei mele,
Aşa încât, ca un zid de neînvins, să rămân neclintit.
Şi chiar Voi, o Apostoli Sfinţi, milostiviţi-Vă,
Ca, duşmanul firii omeneşti să nu biruiască asupra mea.
Sfinţilor Mucenici, bucuria mea,
În rândurile Voastre, şi pe mine mă primiţi!
Iar acum, chinuitorilor; trădătorii lui Dumnezeu -
Ale voastre sunt sabia şi focul - iată trupul meu!

*********
/ spre slava lui Dumnezeu – traducere şi adaptare Lăcaşuri Ortodoxe – 2023

*traducere a Imnului, în variantă originală (în lipsa unei forme recunoscute canonic)

Lăcaşuri Ortodoxe (spre pagina principală)

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Orice sumă ca ajutor poate fi depusă prin mandat poștal.

Adresa: Mânăstirea Halmyris, Murighiol, Tulcea, România
Pr. Arhim. Stareț Iov (Ion Archiudean)

Mai multe informații puteți afla pe

www.ManastireaHalmyris.ro și www.SfintiiEpictetSiAstion.ro

Transmisiuni în direct

Vă anunţăm noutăţile