Luni 2 ianuarie 2023

Sfântul Filon, Episcopul Calpasiei

Icoana Sfântului Filon, Episcopul Calpasiei (pictură murală veche)
Icoana Sfântului Filon, Episcopul Calpasiei
(pictură murală veche)

   Sfântul Filon, Făcătorul de Minuni din Calpasia (Carpasia), în Cipru, este primul Episcop al Carpasiei (Karpas sau Kalpasios). El este cel care a convertit poporul Calpasiei la creştinism, în secolul al IV-lea. 

   Informaţiile despre viaţa şi nevoinţa Sfântului Filon nu sunt numeroase. Din surse istorice aflăm că s-a născut cu puţin înainte de anul 350 după Hristos şi că a fost hirotonit Episcop de Calpasia, în anul 401.

   Din Sinaxarul Sfântului Epifanie din Salamis (12 mai) aflăm că fusese diacon la Roma.

   Sora împăraţilor Arcadie din Răsărit (395-408) şi Honorius din Occident (393-423) se îmbolnăvise. Ea a auzit că Dumnezeu săvârşea vindecări prin Sfântul Epifanie, şi pentru aceasta, l-a trimis pe Filon în Cipru, pentru a-i găsi vindecarea.

   Când Filon a ajuns în Cipru, a fost hirotonit Episcop de Carpasia, de către Sfântul Epifanie. În perioada bizantină timpurie, Carpasia aparţinea ecleziastic de Episcopia de Salamis. Cu toate acestea, până la sfârşitul secolului al IV-lea a fost organizată ca eparhie distinctă, cu sediul în vechiul oraş Carpasia, avându-l ca întâi Episcop pe Sfântul Filon. 

   Sfântul Filon s-a mutat la Domnul şi a fost înmormântat în Carpasia. Cel mai probabil a fost înmormântat în biserica pe care tradiţia i-o atribuie. 

   Biserica supravieţuitoare a Sfântului Filon se află la aproximativ 3 km de Rizokarpaso şi a fost ridicată pe ruinele unei biserici mai vechi, distrusă de piraţii arabi. Sfântul Filon a scris un comentariu la Pentateuh şi Cântarea Cântărilor (conf. Souda).

   Sfântului Filon, Sinaxarul îi atribuie următoarea rugăciune mişcătoare - neîndoit, o rugăciune dedicată celor din eparhia sa, cufundaţi în păgânism:

"Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, Care pentru mântuirea oamenilor Te-ai coborât pe pământ şi ai luat trup de rob şi ai îndurat multe ispite în lume şi ai fost răstignit, îngropat şi ai înviat din nou, mântuind lumea.

Prin iconomia ta, fă din nou acum, ca aceşti oameni amăgiţi să fie mântuiţi, căci amăgirea lor vine de la diavol"*.


   Biserica Sfântului Filon se află în centrul Dipcarpaziei. Ea a fost zidită în secolul al X-lea, peste ruinele care datau cel mai probabil din secolul al V-lea, fiind practic  tot ce a mai rămas din portul fenician antic Carpasia.

Biserica Sfântului Filon, Episcopul Calpasiei
Biserica Sfântului Filon, Episcopul Calpasiei

 

   Întemeiat de Regele Pigmalion din  Cipru, Carpasia era un port comercial înfloritor, aflat la jumătatea drumului dintre Salamis şi Anatolia. Cu toate acestea, a fost abandonat în anul 802, după ce năvălitorii arabi l-au incendiat şi prădat, astfel încât localnicii s-au mutat mai în interior, întemeind Dipcarpazia. Urmele vechiului zid al portului mai pot fi încă văzute pe ţărm, dar cea mai mare parte a aşezării se află acum sub dunele de nisip, spre vestul bisericii.

Basilica veche a Sfântului Filon, Episcopul Calpasieia
Basilica veche a Sfântului Filon, Episcopul Calpasiei

 

*********
/ spre slava lui Dumnezeu – traducere şi adaptare Lăcaşuri Ortodoxe – 2022

* traducerea rugăciunii nu reprezintă neapărat forma sa canonică, fiind tradusă în cadrul Asociaţiei Lăcaşuri Ortodoxe

Lăcaşuri Ortodoxe (spre pagina principală)

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Orice sumă ca ajutor poate fi depusă prin mandat poștal.

Adresa: Mânăstirea Halmyris, Murighiol, Tulcea, România
Pr. Arhim. Stareț Iov (Ion Archiudean)

Mai multe informații puteți afla pe

www.ManastireaHalmyris.ro și www.SfintiiEpictetSiAstion.ro

Transmisiuni în direct

Vă anunţăm noutăţile