Marþi 18 octombrie 2022

Sfânta Teosebia Diaconiţa din Nissa

Sfânta Teosebia Diaconiţa şi Sfântul Grigorie de Nissa
Sfânta Teosebia Diaconiţa
şi Sfântul Grigorie de Nissa

   Există motive puternice să credem că Sfânta Teosebia (Teosevia) Diaconiţa a fost soţia Sfântului Grigorie de Nissa, dar acest lucru nu este general acceptat, din lipsa unor dovezi complete. O exprimare ambiguă din "Scrisoarea de condoleanţe" scrisă de Sfântul Grigorie Teologul către Sfântul Grigorie de Nissa, la moartea Sfintei fericite Diaconiţe Teosebia, o prezintă în mod expres ca „sora” şi „consoarta” sa. Ultimul cuvânt, „consoartă”, în greacă este "syzigon", ceea ce înseamnă şi „soţie”. Aceasta şi alte expresii indică, cu siguranţă, însă, o relaţie strânsă, asupra căreia cercetătorii sunt de acord, fie că însemna că i-ar fi fost  soţie, sau soră, Sfântului Grigorie de Nissa.

   Trebuie menţionat, de asemenea, că în tratatul său "Despre Feciorie" (Cap.3), Sfântul Grigorie de Nissa lasă să se înţeleagă că s-ar fi putut să fi fost căsătorit, deşi acest lucru rămâne în acelaşi timp şi puţin ambiguu.

   Mai jos, se află traducerea Epistolei 197 a Sfântului Grigorie Teologul către Sfântul Grigorie de Nissa, în cinstea Sfintei Teosevia, la mutarea ei la Domnul:

"Pornisem în grabă să vin către tine şi am ajuns până la Eufemia, unde am fost întârziat de sărbătoarea în cinstea Sfinţilor Mucenici; pe de o parte nu puteam lua parte la ea, din cauza sănătăţii mele precare, iar pe de altă parte venirea mea atât de nepotrivită te-ar fi putut incomoda. Pornisem, pe de o parte de dragul de a te vedea după atâta timp, şi pe de altă parte pentru a-ţi admira răbdarea şi cugetarea (căci am auzit de ea), la plecarea surorii tale sfinte şi fericite, ca om bun şi desăvârşit, un slujitor al lui Dumnezeu, care ştie mai bine decât oricine lucrările atât ale lui Dumnezeu, cât şi ale omului; şi cine priveşte ca lucru uşor, ceea ce pentru ceilalţi este greu, şi anume să fi trăit cu un astfel de suflet şi să o trimiţi departe şi să rămână în grânar sigur, "ca o şiră de grâu strânsă la vremea ei (Iov 5:26), pentru a folosi cuvintele Sfintei Scripturi; şi, totodată, după ce a gustat bucuriile vieţii, a scăpat de amărăciunile ei, prin scurtarea vieţii sale; şi înainte să fi trebuit să fie îndurerată după tine, a fost cinstită de tine cu acea pomenire la îngropare, care i se cuvenea. (...)

   Dar ceea ce trebuie să simţim în prezenţa unei legi îndelungate a lui Dumnezeu, care acum mi-a luat-o pe Teosebia (pentru că o numesc a mea, întrucât a dus o viaţă evlavioasă; căci înrudirea duhovnicească este mai bună decât cea trupească), Teosebia, slava Bisericii, podoaba lui Hristos, ajutorul generaţiei noastre, nădejdea femeilor; Teosebia, preafrumoasa şi slăvita în toată frumuseţea obştii; Teosebia, cu adevărat sfântă, cu adevărat consoartă a unui preot şi de cinstire întocmai şi vrednică de Marile Taine; Teosebia, pe care veacul viitor o va primi, sprijinindu-se pe stâlpi nepieritori, adică pe sufletele tuturor celor care au cunoscut-o până acum, şi ale tuturor celor care o vor face în continuare.

   Şi să nu te mire că de multe ori îi invoc numele. Căci mă bucur chiar şi în amintirea celei binecuvântate. Las aceasta, o lucrare mare în doar câteva cuvinte, să fie epitaful ei de la mine şi cuvântul meu de mângâiere pentru tine, deşi tu însuţi eşti în stare să-i mângâi pe alţii în acest fel prin cugetarea ta, în toate.

   Întâlnirea noastră (pe care mi-o doresc foarte mult) este împiedicată de motivul pe care l-am menţionat. Dar ne rugăm unul pentru celălalt atâta timp cât suntem în lume, până la sfârşitul de obşte, de care ne apropiem, acela ajungându-ne. De aceea trebuie să le îndurăm toate, de acum netrebuind să ne bucurăm sau să mai suferim multă vreme",

   Sfânta Fericită Teosebia a slujit Sfânta Biserică fiind diaconiţă, îngrijind bolnavii, împărţind mâncare săracilor, crescând orfani şi pregătind femeile pentru primirea Tainei Botezului.

   Când Sfântul Grigorie de Nissa a fost în exil timp de trei ani, Sfânta Teosebia a fost alături de el şi a împărtăşit toate necazurile unei vieţi rătăcitoare. 

   Sfânta Teosebia s-a mutat la Domnul în anul 385, fiind cinstită în mod aparte în ziua de 10 ianuarie.

*********
/ spre slava lui Dumnezeu – traducere şi adaptare Lăcaşuri Ortodoxe – 2022

Lăcaşuri Ortodoxe (spre pagina principală)

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Orice sumă ca ajutor poate fi depusă prin mandat poștal.

Adresa: Mânăstirea Halmyris, Murighiol, Tulcea, România
Pr. Arhim. Stareț Iov (Ion Archiudean)

Mai multe informații puteți afla pe

www.ManastireaHalmyris.ro și www.SfintiiEpictetSiAstion.ro

Transmisiuni în direct

Vă anunţăm noutăţile