Duminicã 29 ianuarie 2023

Sfânta Teodosia din Tir

Icoana Sfintei Teodosia din Tir
Icoana Sfintei Teodosia din Tir

   Despre Sfânta fecioară şi muceniţă Teodosia din Tir aflăm mai multe, din "Istoria Mucenicilor din Palestina", a lui Eusebiu din Cezareea, după cum urmează:

Mărturisirea Teodosiei, fecioara lui Dumnezeu

În al cincilea an al persecuţiei zilelor noastre (anul 306 după Hristos)

   Persecuţia din zilele noastre s-a prelungit până în al cincilea an. Şi era luna Nisan şi a doua zi a acelei luni, când o fecioară evlavioasă şi sfântă în toate, una dintre fecioarele Fiului lui Dumnezeu din oraşul Tir, care nu avea încă optsprezece ani, din dragoste curată pentru aceia, care, din cauza mărturisirii lor despre Dumnezeu, au fost duşi înaintea tribunalului guvernatorului, s-a apropiat şi i-a salutat şi i-a rugat să-şi amintească de ea în rugăciunile lor: şi din cauza acestor cuvinte pe care le -a rostit ea, oamenii răi sau umplut de furie, ca şi cum ar fi făcut ceva nedrept şi nepotrivit; iar ofiţerii au prins-o imediat şi au dus-o în faţa guvernatorului Urbanus, pentru că el ţinea puterea în Palestina. Şi nu ştiu ce s-a întâmplat cu el, dar deîndată, ca şi când s-ar fi tulburat foarte de această tânără, s-a umplut de turbare şi furie împotriva ei şi a poruncit fetei să aducă jertfă. Şi pentru că a auzit că, deşi nu era decât o fată, s-a opus ordinelor imperiale ca o eroină, atunci a făcut, acest guvernator sălbatic, ca şi mai multor chinuri să fie supuse mădularele ei, pe piept cu pieptene sfâşietoare; şi a fost sfâşiată pe coaste, până când i s-au văzut mădularele cele dinăuntru. Şi pentru că această fată a îndurat această pedeapsă cruntă şi pieptenele fără vreun cuvânt, şi încă a mai şi rămas în viaţă, el i-a poruncit iarăşi să aducă jertfă.

   Atunci, ea  şi-a deschis buzele şi ochii şi a privit în jur cu o înfăţişare veselă, în acea suferinţă a ei (pentru că era fermecătoare în frumuseţe şi la vederea chipului), şi cu voce tare s-a adresat guvernatorului: "De ce, omule, te înşeli pe tine însuţi şi nu pricepi că am găsit aceea pe care m-am rugat s-o primesc din mâinile tale? Căci tare mă bucur că am fost găsită vrednică şi primită să iau parte la suferinţele mucenicilor lui Dumnezeu! Cu adevărat, pentru aceasta m-am ridicat în picioare şi am vorbit cu ei, pentru ca, într-un fel sau altul, ei să mă facă părtaşă suferinţelor lor, pentru a putea fi părtaşă, cu ei, mântuirii lor. Iată, prin urmare cum, pentru răsplata ce va să vină, stau acum în faţa ta cu mare bucurie, pentru că am primit calea de a mă apropia de Dumnezeul meu chiar înaintea acelora cărora, doar cu puţin timp în urmă, le ceream să mijlocească pentru mine".

   Apoi, acel judecător rău, văzând că se făcuse subiect de batjocură şi că ameninţările sale dure erau în mod vădit umilite în faţa tuturor celor care se aflau cu el, nu a mai riscat s-o ameninţe pe fată din nou cu chinuri şi mai mari, precum făcuse la început, ci a condamnat-o cu sentinţa pe care a dat-o, de a fi aruncată în adâncurile mării.

   Iar când a hotărât condamnarea acestei curate fete, s-a întors la restul acelor mărturisitori, prin care această fată binecuvântată fusese chemată la acest har, şi i-a trimis pe toţi la minele de cupru din Palestina, fără a le mai spune vreun cuvânt sau a-i da altor chinuri şi suferinţe; căci această fată sfântă i-a apărat, pe toţi acei mărturisitori - prin purtarea ei curajoasă împotriva rătăcirii şi prin luarea asupra propriului său trup, asemenea unui scut, a tuturor caznelor şi chinurilor care le fuseseră destinate, după ce mustraseră ei înşişi pe duşmanul care le stătea împotrivă; şi supus virtuţii şi răbdării ei, crudul şi furiosul judecător, acel guvernator aprig, a fost arătat ca un fricos neputincios înaintea celorlalţi mărturisitori.

   În prima zi a săptămânii, aceşti mărturisitori au fost condamnaţi în Cezareea; şi în luna mai sus scrisă şi în anul notat de noi s-a săvârşit aceasta".

   Pe 2 aprilie, în Sinaxarul Constantinopolului, Sfânta Teodosia apare cu numele de "Teodora", dar Sfântul Nicodim Aghiorâtul ne spune că manuscrisele o numeau Teodosia.

*********
/ spre slava lui Dumnezeu – traducere şi adaptare Lăcaşuri Ortodoxe – 2023

Lăcaşuri Ortodoxe (spre pagina principală)

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Orice sumă ca ajutor poate fi depusă prin mandat poștal.

Adresa: Mânăstirea Halmyris, Murighiol, Tulcea, România
Pr. Arhim. Stareț Iov (Ion Archiudean)

Mai multe informații puteți afla pe

www.ManastireaHalmyris.ro și www.SfintiiEpictetSiAstion.ro

Transmisiuni în direct

Vă anunţăm noutăţile