Miercuri 1 martie 2023

Icoana Murom a Maicii lui Dumnezeu

Icoana Murom a Maicii lui Dumnezeu
Icoana Murom a Maicii lui Dumnezeu

   Icoana Murom-Riazan a Maicii Domnului ă a fost dusă din Kiev, la Murom, de către Sfântul Prinţ Constantin de Murom (21 mai), la începutul secolului al XII-lea. Multă vreme, fără prea mare succes, Sfântul Constantin încercase să atragă locuitorii păgâni ai principatului Murom la creştinism. Sfaturile sale nu au fost agreate, ba mai mult, oamenii se umpluseră de ură şi dispreţ.

   Păgânii dintre cei mai fanatici şi-au propus şi chiar au jurat să-l ucidă pe Prinţ - oricum, să-l alunge din Murom. Când Sfântul Constantin de Murom a descoperit complotul, s-a rugat cu ardoare lui Dumnezeu. Apoi, luând cu el Icoana Maicii lui Dumnezeu, pe care o adusese de la Kiev, a mers în mijlocul conspiratorilor, cu credinţă în mijlocirea şi în ajutorul Reginei Cerului. Când păgânii au văzut Icoana, atât de tare au căzut în uimire, încât l-au rugat pe Prinţ să-i ierte. Apoi, au primit să fie botezaţi în credinţa creştină.

   Icoana Murom este vestită pentru multe alte minuni, dintre care cea mai remarcabilă este următoarea: la sfârşitul secolului al XII-lea, Sfântul Vasile era Episcop de Murom. Oamenii, clevetindu-l că acesta ar fi vieţuit într-un mod nepotrivit pentru rangul său înalt episcopal, au hotărât să-l omoare. Când Sfântul Vasile a aflat despre această decizie, el le-a cerut vrăjmaşilor săi să amâne execuţia, până dimineaţă. Toată noaptea s-a rugat în Biserica Sfinţilor Boris şi Gleb. După ce a oficiat Dumnezeiasca Liturghie, a mers în lăcaşul "Buna Vestire" şi, acolo, a săvârşit un Paraclis înaintea Icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, pe care o adusese din Kiev.

   Punându-şi toată nădejdea în Regina Cerului, Sfântul Vasile a luat Icoana făcătoare de minuni şi a mers la Râul Oke. Scoţându-şi mantia, a întins-o pe apă şi s-a aşezat pe ea, purtând cu sine Icoana Maicii lui Dumnezeu. Dintr-o dată, a simţit un vânt puternic, iar Sfântul Vasile a fost împins în amonte, împotriva curentului de apă. La şase ore mai târziu, Episcopul ajunsese navigând până într-un loc numit Vechiul Riazan. Acolo, poporul şi Prinţul local l-au primit pe Sfânt, cu cinste. Mersul lui minunat a arătat cetăţenilor că acuzaţia fusese făcută pe nedrept şi că Icoana era făcătoare de minuni. De aceea, la mal, credincioşii adunaţi să-l judece pe episcop, l-au aclamat şi s-au închinat Maicii Domnului şi Pruncului din Icoană. De atunci, Episcopul şi-a mutat reşedinţa, de la Murom la Riazan, aducând cu sine şi Icoana.
Cu toate acestea, Vechiul Riazan fiind slab apărat în faţa invaziei tătarilor, sub jugul cărora Rusia se afla la acea vreme, Sfântul Vasile a decis să caute un alt loc, mai sigur.

   În 1291, s-a mutat în Noul Riazan, luând cu el Icoana Maicii lui Dumnezeu. De atunci, toţi succesorii săi au trăit în Noul Riazan. Astfel, odată cu desfiinţarea Tronului din Murom, a fost înfiinţat un nou Scaun Episcopal - al Noului Riazan.

   Iniţial, cinstirea specială a Icoanei Murom-Riazan a Maicii Domnului avea loc în A Doua Duminică a Postului Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, apoi în 1810 (1814?), Sfântul Sinod, la cererea locuitorilor din Riazan, a schimbat ziua de sărbătoare, pentru 12 aprilie, când era cinstit în mod special Sfântul Vasile din Murom.

   Icoana Murom se aseamănă întrucâtva cu Icoana Iahrom (14 octombrie), în care Pruncul Dumnezeiesc este ţinut pe braţul stâng al Maicii Sale; mâna dreaptă a Pruncului Îi atinge, Maicii chipul, către gură, în timp ce mâna stângă este îndreptată în jos, ţinând un pergament, reprezentând Sfintele Scripturi. Cu toate acestea, în Icoana Murom, capul Dumnezeiescului Prunc se sprijină pe umărul Maicii Sale, iar pergamentul este deschis, lăsând să se întrevadă cuvintele: „Duhul Domnului este peste Mine” (Luca 4:18).

   Icoana originală nu s-a păstrat. I s-a pierdut orice urmă, atunci când a fost mutată din Murom la Riazan. De mai multe ori, s-au realizat copii ale Icoanei Murom, multe dintre ele găsindu-se acum în diferite biserici şi colecţii de muzeu. Una dintre copii s-a păstrat în Catedrala "Naşterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu" din Murom, până la distrugerea sa în secolul al XX-lea.

Icoana Murom a Maicii lui Dumnezeu
Icoana Murom a Maicii lui Dumnezeu

 

   Troparul Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria - Muromskaia-Riazanskaia: „Fiind izvor al duioşiei, o, Născătoare de Dumnezeu, învredniceşte-ne de mila ta; veghează asupra poporului păcătos; arată puterea ta şi azi, ca să ne umplem de nădejde, noi cei ce cu lacrimi strigăm: Bucură-te! - precum, odinioară, Gavriil Arhanghelul ţi-a grăit”.

*********
/ spre slava lui Dumnezeu – traducere şi adaptare Lăcaşuri Ortodoxe – 2023

Lăcaşuri Ortodoxe (spre pagina principală)

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Orice sumă ca ajutor poate fi depusă prin mandat poștal.

Adresa: Mânăstirea Halmyris, Murighiol, Tulcea, România
Pr. Arhim. Stareț Iov (Ion Archiudean)

Mai multe informații puteți afla pe

www.ManastireaHalmyris.ro și www.SfintiiEpictetSiAstion.ro

Transmisiuni în direct

Vă anunţăm noutăţile